Jakub Starší


Pocházel z rybářské rodiny, ale později se (stejně jako jeho bratr Jan) stal jedním z dvanácti apoštolů. Pro jeho vznětlivou povahu mu přezdívali "Syn Hromu". Zasloužil se o šíření evangelia na Iberském poloostrově. Byl prvním z Ježíšových učedníků, který byl pro svou víru popraven. Stalo se tak r. 41 n.l. v Palestině, na rozkaz krále Heroda Agrippa I.. Podle legendy bylo jeho tělo převezeno do země, kde působil jako misionář, a pohřbeno v nejzápadnějším cípu poloostrova, na místě, kde dnes stojí město Santiago de Compostela. Název SANTIAGO vzikl ze jména St. Jakob. COMPOSTELA pochází z latinského "campus stellae" = hvězdné pole, které prý spatřil biskup Teodomiro (podle jiných zdrojů zbožný poustevník), a díky kterému apoštolův hrob objevil. Kostel, ve kterém byly ostatky uschovány, byl vysvěcen 25. července 816 (svátek sv. Jakuba) a v letech 1075 - 1211 vyrostla na jeho místě katedrála. K hrobu tohoto mučedníka se začali vydávat stovky poutníků a Santiago de Compostela se stalo vedle Říma a Jeruzaléma nejvýznamnějším poutním místem. Po trase vznikaly ubytovny pro poutníky, byly zakládány kostely, stavěny mosty a budována města. V roce 1993 byla Svatojakubská cesta zapsána do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví lidstva UNESCO.
 
Symboly Svatojakubské pouti

lastura
poutnická hůl
kalabasa (láhev z tykve)

Odkazy


http://www.santiago-compostela.net (velká spousta fotek z jednotlivých etap cesty)

http://www.caminosantiago.com

http://www.caminosantiago.org

http://www.jacobeo.net

http://www.xacobeo.es

http://www.gratisweb.com/caminosantiago


Na cestě ze St. Jean Pied de Port do Santiaga de Compostela projdete:


764 km

4 autonomní oblasti:

 • Aragón
 • La rioja
 • Castilla y León
 • Galicia
7 provincií: 
 • Navarra
 • La Rioja
 • Burgos
 • Palencia
 • León
 • Lugo
 • La Coruňa


Přibližně 200 osad, vesnic, městeček a měst (viz samostatná tabulka